KAMPEERREGLEMENT


Kampeer reglement Camping Zonneveld 2019

Algemeen
Iedere kampeerder en bezoeker wordt geacht kennis te hebben van het kampeerreglement en deze te aanvaarden. Tevens dient men zich te houden aan onze kampeerregels. Bespreek deze regels ook met uw kinderen en eventuele bezoekers. Jonge kinderen dienen altijd onder toezicht te zijn van hun ouders of verzorgers. Camping Zonneveld is niet bestemd voor mensen die hier zijn om seizoensarbeid te verrichten maar uitsluitend voor toeristen. Verblijf van groepen groter dan 15 personen is eventueel mogelijk, maar alleen na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

Reserveren
Reserveren kan via internet, telefonisch of per mail. Uw aanvraag wordt per mail bevestigd door de Camping Zonneveld. De termijnen en duur van de huurovereenkomst worden samen overeengekomen en kunnen alleen na overleg met de beheerder van Camping Zonneveld worden verlengd.

Betaling kamp geld
Kamp geld rekent u á contant af bij de beheerder wanneer u vertrekt. Kampeerders die voor openingstijd van de receptie willen vertrekken dienen het verschuldigde bedrag de dag voor vertrek te voldoen. Teruggave van kamp geld is niet mogelijk. Om risico's uit te sluiten dient u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrektijden kampeerplaats
Camping Zonneveld is in 2019 geopend van 22 maart tot en met 31 oktober. Meld u zich alstublieft even bij aankomst? Als we elders op het terrein bezig zijn, neem dan even telefonisch contact op via 06-86836966 of 0528-331620. Dan kunnen we u inschrijven en van de nodige informatie voorzien. Uw kampeerplaats is beschikbaar vanaf 13.00 uur, en u vertrekt voor 12.00 uur. Andere aankomst en vertrektijden zijn na overleg eventueel mogelijk. De kampeerders worden verzocht de dag voor hun vertrek de receptie hiervan op de hoogte te stellen.

Bezoek
Het staat iedereen vrij bezoek te ontvangen. Bezoekers zijn van harte welkom op ons terrein tussen 09.00 en 20.00 uur. Kampeerders zijn verantwoordelijk voor aanmelding van het bezoek en betaling van het bezoekerstarief. Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn tijdens hun verblijf, kan de beheerder van Camping Zonneveld geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Huurders of bezoekers die eigendommen van Camping Zonneveld beschadigen, dienen de kosten van herstelwerkzaamheden en materiaal te vergoeden.

Parkeren
Binnen de grenzen van de camping geldt een snelheidsgrens van max. 6 km, per uur i.v.m. spelende kinderen. Parkeren alleen op de parkeerplaats. In onze tarieven is één vervoermiddel inbegrepen Voor een tweede voertuig geldt een tarief van 2,50 per dag.

Nachtrust en stilte
Vanaf 22.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein en van 23.00 tot 08.00 uur geldt absolute stilte. Gedurende deze nachtrust periode is elk lawaai uit den boze en is het niet toegestaan zich zonder geldige reden op te houden in en rond toiletgebouw of de speeltuin. Bespreek deze regels alstublieft ook met uw kinderen en eventuele gasten.

Rekening houden met elkaar
Elke kampeerder en bezoeker van Camping Zonneveld wordt geacht geen overlast te veroorzaken. Deuren en kofferbakken dienen zo discreet mogelijk gesloten te worden. Geen harde muziek.

Barbecue en open vuur
Barbecueën is toegestaan, mits het geen overlast geeft. De BBQ dient op voldoende hoogte van het gras te staan in verband met brandgevaar en beschadiging van het gras. Bij langdurige droogte kan een BBQ verbod worden ingesteld. Er is een kampvuurplaats voor gemeenschappelijk gebruik aanwezig op het terrein. De kampvuurplaats mag alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

Roken
Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het terrein. Let op brandgevaar, sigaretten niet zomaar weggooien in de natuur!

In geval van brand, direct de beheerder waarschuwen!
Brandblussers en brandslangen hangen verspreid over het terrein en staan voor iedereen ter beschikking. Zij zijn niet bedoeld om mee te spelen of spullen te reinigen. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie met betrekking tot gas aansluitingen, gasgebruik in of rond uw kampeermiddel. Dit dient zodanig te gebeuren dat geen enkel gevaar voor kampeerder, medekampeerder en omgeving kan optreden. Lpg is ten strengste verboden. Gebruik uitsluitend goedgekeurde slangen en gastanks. Verwissel nooit gasflessen in de tent. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. De beheerder van Camping Zonneveld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de kampeerder.

Sanitaire voorzieningen en watergebruik
Van eenieder wordt verwacht de gebouwen schoon te houden. Wees netjes op de toiletten en douches en laat deze na gebruik schoon achter. Jonge kinderen dienen uitsluitend onder toezicht gebruik te maken van douches en toiletten. Het is niet toegestaan om kinderen in de toiletgebouwen te laten spelen. Gooi afval in de beschikbare afvalbakken. Bij het toiletgebouw en op het terrein vindt u diverse watertappunten. De afwas kunt u doen aan de aanrechten in het toiletgebouw, graag weer schoon achterlaten. Let op dat kinderen niet onnodig water gebruiken. Er is een wasmachine en droger aanwezig. Wasmiddel is verkrijgbaar bij de receptie. Er mogen in onze was- en droogmachines geen schoenen gewassen worden. Een wasbeurt kost € 5,00 inclusief wasmiddel.

Veiligheid
In het toiletgebouw is een E.H.B.O.-koffer aanwezig voor hulp bij ongevallen. Mocht er deskundige hulp nodig zijn, raadpleeg dan een huisarts. Het telefoonnummer van de huisarts is vermeld op het informatiebord in het toiletgebouw. Bij calamiteiten direct de beheerder waarschuwen! Bij ons geldt; paardrijden? Cap verplicht!

Bescherming van het terrein.
Er mogen geen gaten of geulen worden gegraven. Bij eventuele zware regenval kan de grond ‘lek geprikt’ worden om overtollig water sneller in de grond te laten zakken. Zet geen warme pannen op het gras en deponeer warm water of afwaswater niet op het terrein. Men kan alleen met toestemming van de beheerder en op de door hen aangewezen plaats materiaal onbeheerd op het terrein achterlaten (voor eigen risico). Het is niet toegestaan kunstgras of andere verstikkende materialen voor uw kampeermiddel te gebruiken.

Afval en milieu U dient de omgeving van uw eigen kampeerplaats schoon te houden. Voor het opslaan en afvoeren van huisvuil is het gebruik van vuilniszakken verplicht. Scheid glas en overige vuilnis. Deponeer al het afval in de speciaal daarvoor bestemde containers op het gezamenlijk afvalpunt van het kampeerterrein. Afvalwater van vuilwatertanks en afwaswater uitsluitend in de daarvoor beschikbare afvoer.

Huisdieren
Huisdieren zijn van harte welkom op Camping Zonneveld mits voortdurend onder toezicht en altijd aan de lijn. Huisdieren moeten de gebruikelijke inentingen hebben gehad. Op verzoek dienen de nodige documenten te worden getoond. Honden dienen buiten de camping uitgelaten te worden, dit kan op onze speciale honden uitlaatstrook rondom het terrein, dus niet op de camping of het recreatieterrein. Mocht het huisdier zijn behoefte per ongeluk toch op het terrein doen, ruim dan alstublieft de uitwerpselen direct netjes op. Het is niet toegestaan om huisdieren alleen achter te laten in de auto of kampeermiddel.

Alpaca’s
Als gast van Camping Zonneveld heeft u toegang tot de Alpaca Relax plek. De overige Alpaca activiteiten kunnen alleen op afspraak en tegen een meerprijs worden afgenomen. Wanneer u van de Alpaca Relax plek gebruik maakt dan geschiedt dat geheel op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene. Voeren is absoluut verboden! Gedraag u rustig en zorg dat uw kinderen zich rustig en normaal gedragen tussen en bij de dieren. Bij misbruik wordt u de toegang tot de Alpaca Relax plek ontzegt.

Overtreding van het kampeerreglement.
Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het kampeer reglement niet respecteert, kan de beheerder of diegene die hem vertegenwoordigt hem waarschuwen en verzoeken de overlast te staken. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het kampeer reglement en nadat de beheerder de overtreder heeft gewaarschuwd, zal de beheerder het contract met hem opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen. Is er sprake van een strafbaar feit of overtreding, dan kan de beheerder de hulp van de politie inroepen. De beheerder is bevoegd zonder opgaaf van reden een persoon de toegang tot het kampeerterrein te weigeren, dan wel aan een toelating of verblijf voorwaarden te stellen.

Wijze van bekendmaken tarieven Camping Zonneveld
De tarieven van Camping Zonneveld, die zijn vermeld op www.campingzonneveld.nl zijn de geldende tarieven voor seizoen 2019. Daarnaast hangt er een tarievenkaart op het informatiebord.

Bekendmaking en publicatie kampeerreglement
Het kampeer reglement is gepubliceerd op www.campingzonneveld.nl. Het reglement wordt ook ter inzage opgehangen op het informatiebord.

Wij wensen u een prettig verblijf op Camping Zonneveld. Geniet van uw vakantie! Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst!

Sander Zeldenrijk & Joanna van der Hove
Camping Zonneveld

 
Facebook   Pinterest   Instagram